Polish Technical Review 2020-2

Full text

 
Maciej DRYJAŃSKI from the AVL Software and Functions Polska
On the automotive industry

Full text

 

Pandemia will pass, infrastructure will remain
The official position of the Staszic Institute on the present state of infrastructural investments and the desired directions of the State’s policy

Full text

 

Dariusz KUBICKI, Paweł SĘDŁAK, Tomasz STAWICKI
Effect of international agreements concerning the climate protection on the energy policy of Poland

Full text

 

Bogusława BERNER
Fertilization and seeding from unmanned aircraft

Full text

 

Andrzej BORUSIEWICZ, Kinga BOREK
Suggestions of development of agricultural farms, specialised in milk production

Full text

 

115 Years of Warsaw House of Engineer of NOT
Interview with Jerzy Rożek, the President of the Warsaw House of Technical Engineer

Full text

 

Andrzej KUSYK
King of Polish Riesling

Full text

 

XXVI MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
„Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji energii alternatywnej, w tym biogazu”

Full text