Polish Technical Review 2023-1

Full text

 

Joanna KASZUBA, Karolina PYCIA:
Quality control of raw materials in the mill and bakery
Kontrola jakości surowców w młynie i piekarni

Full text

 

Jarosław MIKUŁA, Stanisław MIKUŁA, Stanisław STRZELECKI:
Minimization of motion resistance in prosumer wind power plant
Minimalizacja oporów ruchu w prosumenckiej elektrowni wiatrowej

Full text

 

Jan BARWICKI, Kinga BOREK, Kamila MAZUR, Marek KIEROŃCZYK:
New developments in methane fermentation and ammonia emission to obtain better environmental conditions for living in country side area
Nowe rozwiązania w fermentacji metanowej i emisji amoniaku w celu uzyskania lepszych warunków środowiskowych do życia na obszarach wiejskich

Full text

 

Wioletta ŻMUDA-CZERWONKA:
Preservatives in fruit jams
Konserwanty w dżemach owocowych

Full text

 

EVENTS
The 29th edition of plebiscite for the title of Golden Engineer
29 edycja plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera

Full text

 

Piotr Drzewiecki – the memory of the outstanding creator of technology is honored with dignity
Piotr Drzewiecki – pamięć wybitnego twórcy techniki godnie uczczona

Full text