Polish Technical Review 2022-4

Full text

 

Krzysztof GOŁBA, Jadwiga DZIEDZIC:
Changes in agricultural production in the Małopolska Voivodeship Zmiany w produkcji rolniczej na terenie województwa małopolskiego

Full text

 

Jarosław MIKUŁA, Stanisław MIKUŁA, Stanisław STRZELECKI:
Journal bearings system of shafts with rolling start-up aid Układ łożysk poprzecznych wałów z tocznym wspomaganiem rozruchu

Full text

 

Aleksandra BRYK, Halina PODSIADŁO:
The future of pharmaceuticals’ packaging Dokąd zmierzają opakowania na farmaceutyki


Full text

 

Wioletta ŻMUDA-CZERWONKA:
The “Ognik” room of the State Fire Rescue Training in Lubartów „Ognik” w  Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie

Full text

 

Witold SYGOCKI, Ewa KORZENIEWSKA:
Evaluation forever – examples of publications in engineering disciplines Ewaluacja bez końca – na przykładach publikacji w dyscyplinach inżynieryjnych

Full text

 

The 28th International Scientific Conference XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Full text