Editor-in-Chief
dr hab. inż. Dawid Myszka, prof. PW

Deputy Editor-in-Chief
mgr inż. Magdalena Borek-Daruk

Assistant Editor
mgr Katarzyna Trzeszczyńska

Editorial Office Address
POLISH TECHNICAL REVIEW
Ratuszowa Street 11
03-450 Warsaw
Poland

phone: +48 22 818 09 18
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Publisher: Wydawnictwo SIGMA-NOT
www.sigma-not.pl

Scientific Board:
Prof. Grzegorz Grynkiewicz
Prof. Mihail Aurel TiTu
Prof. Mohd Mustafa Abdulah
Prof. Sebastian Mróz
Prof. Łukasz Kaczmarek
Prof. Piotr Niedzielski
Prof. Anna Dobrzańska-Danikiewicz
Prof. Jerzy Smolik
Prof. Jerzy Szawłowski
Prof. Jarosław Mizera
Prof. Stanisław Borkowski
Prof. Agnieszka Sobczak-Kupiec
Prof. Tadeusz Wierzchoń
Prof. Michał Kulka
Prof. Andrzej Wyciślik
Prof. Andrzej Nowak
Prof. dr Janusz Romański
dr hab. inż. Zbigniew Pałacha, prof. SGGW
dr hab. inż. Bożena Gajdzik, prof. PŚl
dr hab. inż. Aneta Cegiełka
dr inż. Kamila Mazur
dr inż. Witold Jan Wardal